Podmínky ochrany soukromí

 1. Kdo zodpovídá za plnění povinností?

 

Tyto podmínky vysvětlují, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje při poskytování služeb v rámci e-shopu www.zahradnidomek24.cz, který spravuje firma Moody s. r. o. se sídlem: Farského 18, 851 01 Bratislava, IČO: 45 917 973 (dále jen „My“). Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete nás kontaktovat telefonicky na telefonním čísle +421 903 719 108, e-mailem na info@zahradnydomcek24.sk nebo poštou na adresu našeho sídla.

 

 

 1. Čím se řídíme při zpracovávání osobních údajů?

 

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme primárně obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů („GDPR“), které upravuje i Vaše práva jako dotčené osoby těmi ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů, které se na nás vztahují.

 

 1. Proč zpracováváme osobní údaje?

 

Zpracovávání osobních údajů je z naší strany nezbytné zejména proto, abychom mohli:

 

 • poskytovat obchodní služby našim klientům
 • plnit různé zákonné a smluvní povinnosti
 • chránit oprávněné zájmy nás a našich klientů

 

 1. Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje?

 

Osobní údaje našich klientů zpřístupňujeme pouze v nezbytné míře a vždy při zachování mlčenlivosti příjemce dat např. našim zaměstnancům, osobám, které pověřujeme provedením jednotlivých úkonů služeb v rámci naší firmy.

 

 

 1. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

 

Osobní údaje uchováváme do té doby, dokud je to nutné pro účely, pro které se osobní údaje zpracovávají.

 

 1. Jak o Vás získáváme osobní údaje?

 

Pokud jste náš klient, Vaše osobní údaje nejčastěji získáváme přímo od Vás. V takovém případě je získání Vašich osobních údajů dobrovolné.

 

 1. Jaká práva máte jako dotčená osoba?

 

Pokud o Vás zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat. Bez ohledu na to máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného nebo veřejného zájmu i pro účely přímého marketingu včetně profilování.

 

Jako klient máte právo považovat přístup k Vašim osobním údajům, jakož i jejich opravu.

 

 1. Zpracovávání souborů cookies

 

Abychom co nejvíce zlepšili naše služby a funkcionalitu naší webové stránky, využíváme cookies. Jde o malé textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem zařízení a které obsahují informace o aktivitách uživatelů webové stránky, přičemž tyto informace jsou následně zpřístupněny při příští návštěvě uživatele.

 

Naše webová stránka používá vlastní soubory cookies, jakož i soubory cookies třetích stran. Vlastní soubory cookies používáme pro účely dočasného zapamatování si údajů při vyplňování formuláře na stránce. Na naší webové stránce využíváme i služby třetích stran jako např. nástroje pro měření návštěvnosti nebo tlačítka na sdílení či lajkování obsahu na sociálních sítích, jako např. na LinkedIn, Facebook, Twitter. Naše webová stránka pro využití těchto služeb načítá kódy třetích stran, které pro plnou funkčnost mohou vyžadovat přijetí cookies od těchto stránek třetích stran. Za tyto cookies jsou plně odpovědné tyto třetí strany, a proto v případě zájmu o bližší informace o cookies těchto třetích stran je třeba sí přečíst jejich záasady soukromí nebo pravidla užívání služeb.

 

Používáme dočasné a trvalé cookies, dočasné se uchovávají ve Vašem zařízení, dokud nezavřete stránku. Naopak trvalé cookies zůstávají ve Vašem zařízení do uplynutí své platnosti (např. pár týdnů, měsíců), nebo dokud je ručně nevymažete.

 

Cookies, které se na naší webové stránce používají, si můžete nastavit ve svém webovém prohlížeči. Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na automatické zapnuté cookies, přičemž takové nastavení Vašeho prohlížeče je ve smyslu § 55 odst. 5 Zákona o elektronických komunikacích považováno za Váš souhlas s používáním cookies.

 

Ukládání cookies do Vašeho zařízení můžete kdykoliv zabránit nastavením Vašeho webového prohlížeče, avšak v takovém případě nemusí webová stránka, či jiné služby třetích stran fungovat. Instrukce na změnu cookies najdete v pomoci každého prohlížeče. Pokud používáte různá zařízení pro přístup ke stránkám (např. počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit vašim preferencím cookies.

 

 1. Změny podmínek ochrany soukromí

 

Ochrana osobních údajů pro nás není jednorázovou záležitostí. Informace, které jsme Vám povinni vzhledem na naše zpracovávání osobních údajů poskytnout, se mohou měnit nebo přestat být aktuální. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme možnost kdykoliv tyto podmínky upravit a změnit v jakémkoliv rozsahu. V případě, že změníme tyto podmínky podstatným způsobem tuto změnu Vám dáme do pozornosti např. obecným oznámením na těchto stránkách nebo zvláštním oznámením prostřednictvím e-mailu.

Scroll Top