Montážní instrukce

JAK POSTAVIT (SMONTOVAT) LETNÍ SRUBOVÝ DŮM

Zahradní domy 28-70 mm

Ujistěte se prosím, že pečlivě přečtete všechny následující instrukce, než začnete s montáží produktu. To vám pomůže předejít jakýmkoliv chybám nebo škodám během montáže a snad ji i urychlí, abyste si tak váš produkt mohli užívat dříve!

Pokud nemáte žádné zkušenosti s montáží nebo konstrukcí, Summerhouse24 velmi doporučuje konzultaci s profesionálním lokálním truhlářem, stavitelem či zručným domácím kutilem nebo použití montážního týmu Summerhouse24.

POZNÁMKA: Zkontrolujte, prosím podací lístek, abyste se ujistili, že jste obdrželi kompletní a nepoškozený produkt. Podací lístek vám poskytne množství a míry všech součástek.

Prosím nevyhazujte podací lístek, dokud nevyprší záruka. Díky tomuto podacímu lístku můžete kdykoliv zkontrolovat, že máte všechny součástky, slouží jako doklad o zaplacení a umožňuje vám identifikovat související součástky v případě, že nastanou potíže s reklamací nebo zárukou.

Přesné míry naleznete v „nástěnných plánovačích“ v tomto montážním manuálu a stejně tak i ve vašich dokumentech a v nástěnném podacím lístku. Všechny míry v montážním manuálu jsou zadány v milimetrech (mm). Rezervujeme si právo implementovat technický rozvoj, což může vyústit v menších odchylkách v obrázcích. Reklamaci musíte podat před montáží produktu ohledně jakýchkoliv poškozených nebo nefunkčních částí, jinak bude záruka neplatná.

Váš produkt od Summerhouse24 je konstruován z „čistě přírodního“ produktu – dřeva. To znamená, že jeho struktura je tzv. živá, a mohou se tím pádem objevit posuvy desek nebo malé trhliny ve dřevě, kterým se nikdy nelze plně vyhnout. Proměnný povrch je pro norské jedle typický. Občasné ostré rohy a rovinné značky na zadní straně střešních nebo podlahových desek se vyskytují kvůli výrobním procesům a nereprezentují kvality kvalitu ani defekty spojené s výrobou.

Naše dřevo pochází z lesů velmi šetrných k životnímu prostředí a nebylo chemicky ošetřeno (s výjimkou impregnovaných základových desek), což vysvětluje, proč dřevo může po čase zešedivět. Tomu se lze vyhnout natřením povrchu dřeva lakem nebo jiným vrchním nátěrem. Prkna na zeď nemusí být natřená před montáží domu a je lepší to udělat po dokončení montáže a v suchém počasí. Pokud si přejete natřít individuální součástky jinými barvami, měli byste tak učinit před montáží domu. Také je doporučeno impregnovat spodní stranu podlahových i střešních prken před započetím montáže. Také doporučujeme ošetřit dveře a dveřní a okenní rámy zevnitř.

Poznamenejte si prosím, že dobrá ventilace a prevence nahromadění vlhkosti jsou nejlepší ochrana proti plesnivění vaší zahradní stavby.

Pozor! Ochraňte dřevo před a po montáži proti dlouhodobému vystavení slunci nebo vlhkosti, protože to může způsobit pokroucení prken. Po dokončení montáže by měl být dům co nejdříve ošetřen ochranným lakem na dřevo.

Montáž produktu

Dobrý základ je maximálně důležitý pro bezpečnost a dlouhou životnost vašeho zahradního domu. Pouze naprosto rovný, uniformní a stabilní základ zaručuje perfektní montáž prken a stabilitu a dosednutí dveří a oken. Summerhouse24 vás podpoří v plánování vhodného základu tím, že vezme v potaz charakteristiku vašeho zemního substrátu stejně jako vaše přání. Pokud vaše zahradní stavba potřebuje pevnou betonovou základnu nebo něco podobného, potom vás vyzýváme, abyste také konzultovali vaši lokální firmu zabývající se vylepšováním domu, ledaže si věříte, že dokážete položit základy sami.

Budete potřebovat následující nástroje: ruční pilku, šroubovák, gumovou palici, kladivo, vodováhu, svinovací metr, vrtačku, nůž, pár kleští a žebřík.

Nenechte se, prosím zmást počtem dřevěných součástek. Když je předtřídíte za použití poskytnutých plánů a inventárního seznamu, bude montáž značně snazší! Před započetím montáže produktu prosím zkontrolujte obsah krabice a porovnejte jej s inventárním seznamem. Nákres vám poskytne celkový přehled celé montáže.

 

Domy se zdmi tlustšími než 44 mm budou potřebovat nainstalovat závitové tyče do předvrtaných děr na přední straně domu kvůli ochraně před bouřkou. Pouze jeden konec prkna má předvrtané díry, které musejí být vždy umístěný směrem k přední straně domu. To proto, abyste po postavení zdi mohli vložit tyč skrze všechny díry. Stačí jedno špatně natočené prkno a nebudete moct vložit bouřkové tyče. Až na předvrtané díry jsou konec prken identické, proto musíte dávat pozor na to, kde se díry nachází! Konce s dírami musí vždy přijít do přední strany chaty. Viz schéma na další straně.

Je velmi důležité dávat pozor na čísla individuálních součástek během předtřídění a montáže.

 

Umístěte impregnovaná základová prkna, rovnoměrně rozdělená, na vrch základu dle přiložených nákresů. Parozábrana (tzn. střešní lepenka nebo podobně), která je umístěna mezi základ a základová prkna, ochrání váš zahradní dům před vlhkostí a plísni. Rozmístění základových prken vám poskytne přesné míry pro upevnění zdí. Základová prkna se mohou lišit v závislosti na modelu. Řiďte se prosím přiloženým základovým plánem.

Jakmile dáte horizontálně a pod přísným pravým úhlem dohromady celou tuto stavbu, připojte první vrstvu prken tam, kde se spojuje základové dřevo za použití dlouhých hřebíků nebo šroubů. Prvně MUSÍTE vyvrtat zkušební díry.

 

Po připevnění šestého prkna změřte úhlopříčná prkna a ujistěte se, že jsou v pravém úhlu a že jsou stejně dlouhé. V případě potřeby použijte gumovou palici během celého montážního procesu pro jemnou manipulaci součástek do správné pozice. Za žádných okolností neuhoďte žádné žlábky ani výřezy, protože jsou před připojením k další součástce slabší a takto se vyhnete jejich poškození. Použijte, prosím poskytnutý dorážecí špalík.

Postavte zdi dle montážního manuálu, vždy jednu vrstvu prken výše a vložte okno do výšky naznačené v manuálu. U některých modelů je vnitřní okenní rám poskytnutý v oddělených částech. Smontujte prosím čtyři části rámu pomocí šroubů (3.5×45). Okno bude vloženo později. Summerhouse24 nabízí různé typy oken. Obraťte se prosím na detailní informační list pro okna.

Nyní je čas vložit dveře. Společně s rámem jsou shora vloženy do předpřipraveného otvoru. U některých modelů je vnitřní dveřní rám poskytnutý v oddělených částech. Smontujte prosím čtyři části rámu pomocí šroubů (3.5×45). Dveře budou vloženy později. Obraťte se prosím také na detailní informační list.

Dřevo se vyrovná pár týdnů po dokončení montáže. Nyní by okna a dveře měly být přizpůsobené a eliminovat tak jakékoliv tření nebo vyčnívání.

 

Po smontování všech prken na zeď je čas na instalaci částí lomenice a následně hřebenových vaznic, které jsou namontovány mezi ně. Jiné modely mají přídavné pravé a levé krokve.

 

Má-li váš dům dvojité dveře je nyní čas je zahákovat a přizpůsobit, aby se volně pohybovaly. Za tímto účelem se prosím znovu ujistěte, že je dům horizontální a v případě potřeby přidejte rozpěrky pod základová prkna.

Nejlepší je také zkontrolovat přesnou horizontální pozici domu před instalací střechy.

Při instalaci střechy se prosím ujistěte, že je profil střešních prken uvnitř. Začněte dvěma střešními prkny na přední straně domu, kde by měl žlábek ukazovat směrem ven. Poté rovnoměrně namontujte další střešní prkna. Během celé montáže střechy se prosím ujistěte, že hrany okapu jsou plně rovnoběžné, že visí rovnoměrně a že jsou rovnoměrně připevněny na hřebenových vaznicích. To můžete zkontrolovat provázkem nebo srovnáním s postranními okapy. Všechny střešní panely musí být připevněny ke zdem, lomenici a hřebenové vaznici hřebíky, použitím dvou hřebíků na prkno se dvěma dodatečnými šrouby. Poslední střešní prkno musí být vyrovnáno dle převisu.

 

Nyní je čas na přidělání okapových plechů, přičemž se ujistěte, že se kryjí s horními hranami střechy. Našroubujte okapové plechy k okapům. Nakonec položte střešní lepenku a/nebo šindely na vrch střechy. Ujistěte se prosím, že střešní lepenka přesahuje okraj okapů zhruba o 2 cm kvůli zajištění ochrany před deštěm.

Následně připevněte prkna lomenice a střechu přikryjte pásy a přišroubujte je ke hřbetu střechy, prknům na zdi a okapovým plechům. Doporučujeme do prken předvrtat díry.

 

Jak nainstalovat ploché střechy s parapety na sruby Summerhouse24

Jakmile postavíte zdi, ale ještě před umístěním prken vrchní zdi od boční stěny, je čas nainstalovat střešní trámy dle plánů chaty. Potom konečně prkna vrchní zdi.

Nyní umístěte střešní desky. Střešní desky jsou o 7-10 cm kratší než prkna vrchní zdi od boční stěny. Umístěte střešní desky rovnoměrně tak, aby konce prken boční stěny byly před chatou (vyšší konec střechy), což vyústí ve vzdálenost 7-10 cm mezi konci prken zdi v zadní straně chaty (spodní konec střechy) a parapet, který namontujete později. Tato vzdálenost 7-10 cm mezi koncem střechy a parapetem je potřebná pro volné stékání dešťové vody a uchování zadní strany chaty suché a bez vlhkosti.

Umístěte první střešní desku rovnoměrně s konci střešních rámů na straně chaty. Můžete začít zleva a pokračovat směrem doprava nebo naopak, jakkoliv je to pro vás pohodlnější. Poslední střešní deska k montáži bude muset být vyrovnána podle převisu.

Parapety mají na zadní straně vertikální lišty. Před instalací parapetu na přední stěně musíte vyřezat zdířky do střešních desek, do kterých přijdou lišty. To vám umožní přimontovat parapet pevně ke střeše.

Parapety musejí být přišroubovány ke koncům střešních trámů na bočních stěnách a ke koncům prken vrchní stěny v přední a zadní straně chaty. Přední a zadní parapety musejí být navíc upevněny a přišroubovány ke zdem pomocí parapetních opěr. To pomůže parapetům, aby byly pevné a stabilní.

 

Parapety pro větší chaty se mohou skládat z 2 nebo 3 částí. Použijte spojovací lišty parapetu pro jejich sešroubování dohromady.

Namontujte parapety nejdříve na přední zeď, poté po stranách a nakonec na zadní zeď.

Výška umístění parapetu není přesně stanovená. Naše obecná rada je, abyste zdvihli parapet na přední zdi 5 cm nad prkna vrchní zdi, což je dostačující pro pozdější instalaci střešní lepenky a umístili lišty parapetu na vrch parapetu.

Teď, když jste namontovali parapety, je načase položit střešní lepenku. Začněte od spodní části střechy. Položte první řadu s přesahem 2-3 cm nad zadní stranou střechy pro ochranu střešních desek před vlhkostí. Střešní lepenka musí také pokrývat vnitřní strany parapetů v bočních stěnách a ponechat 1 cm místa pro jejich pozdější uříznutí po dokončení instalace střešní lepenky. Každá další řada musí překrývat řadu předchozí minimálně o 10 cm, abyste se vyvarovali vniku vlhkosti pod střešní lepenku.

Po položení střešní lepenky nainstalujte lišty na parapety. Lišty musejí být řezány podélně a konce musejí mít úhel 45 stupňů pro 4 rohy chaty.

 

Montáž prken na terasu a vzpřímených tyčí pro chaty s terasami a verandami

Mnoho chat z řady Hansagarten s velkými markýzami mají podpůrné tyče. Podpůrné tyče musejí být řezané na délku a namontovány dle plánů vaší chaty. Rozřízněte tyč tak, aby zbyla vzdálenost asi 5 cm pro základová prkna. Vložte kovové stojany do předvrtaných děr. Stojany musejí být našroubovány do základových prken. Tyto kovové stojany vám umožní přizpůsobit výšku podpůrných tyčí.

Poté konečně nainstalujte prkna na terasu. Prkna na terasu musejí být přidělány tak, aby mezi nimi byla vzdálenost 5 mm.

 

Doufáme, že se vám bez problémů podařilo smontovat dům a že jste s výsledkem spokojení.

Podlaha se pokládá až nakonec, abychom se vyhnuli poškození podlahových prken. Doporučuje se prvně podlahová prkna naimpregnovat zespodu s vhodným konzervátorem dřeva. Začněte na okraji přední zdi. Žlábek musí ukazovat směrem ke dveřím. Zatlučte dva hřebíky do každého prkna a základového dřeva pod jakýmkoliv úhlem. Poslední podlahové prkno můžete vyrovnat pilou, je-li to třeba. Nyní vyrovnejte a připevněte podlahové lišty.

Poznamenejte si prosím, že protože jsou podlahová prkna velmi suchá, snadno absorbují vlhkost, a proto by neměla být položena moc blízko u sebe. Takto zabráníte jejich zvlňování.

Teď je na čase připevnit podlahové lišty hřebíky ve vzdálenosti mezi 40 a 50 cm.

 

 

Nyní přidělejte dvě bouřkové klopy dopředu a dozadu, přibližně 5 cm pod střešními deskami a 5 cm od vnější zdi.

Stlačte spodní část bouřkové klopy proti podlahovým lištám. Poznačte si horní a spodní díry a vyvrtejte díry skrze lomenicové prkno buď použitím dřevěného nebo kovového vrtáku a vrtáku o velikosti buď 6 mm nebo 8 mm.

Připevněte klopu s přibalenými pojistnými šrouby. Zašroubujte je dovnitř rukou, protože by dům mohl utrpět poškození v případě příliš těsného utažení.

U domů se zdmi tlustšími než 44 mm budete muset nainstalovat závitové tyče do předvrtaných děr na přední a zadní straně domu kvůli ochraně před bouřkou.

 

 

Scroll Top